Intranät Intranet - Företag Skola Förening

  
 

Huvudsidan - Meny

Menyn är själva navigeringen på intranätet. Den ser likadan ut som i Windows egen utforskare. Allt för att man ska känna igen sig om man är van med Windowsprogram.

Som "Super admin" kan man själv välja vilka funktioner som ska finnas med på menyn.

Man kan även välja mellan svenska och engelska texter för alla funktioner på intranätet. Alla texter ligger i databasen och dessa kan ändras efter eget tycke av Superadmin.

På varje sida finns även ett frågetecken som leder till en s.k. FAQ-sida med ofta förekommande frågor och svar.

 

 

Tillbaka
3/24
Nästa