Meny
Index
 

Ändra bokning

 
Ändra bokning
 
 
1

Ny bokning

1. Ny bokning
I detta exempel har man klickat på en dag som redan är bokad till en viss del. Detta område gäller då endast en ny bokning av resterande dag.  Avsluta med "Spara data".
2

Ändra bokning

2. Ändra bokning
Vid klick på "Ändra bokning"-symbol i detta område kommer rubriken i det vänstra området att ändras från "Ny bokning" till "Ändra bokning". Därefter kan man justera bokningen i området till vänster. Avsluta med "Spara data".
3

Dagvisning

3. Dagvisning
Här visas vilka timmar som är bokade.Det är det datum som är markerat som visas här.