Meny
Index
 

Ändra mappegenskaper

 
Ändra mappegenskaper
 
 
1

Visa mapp i meny

1. Visa mapp i meny
Om denna ruta är förkryssad visas mappen även i vänstermenyn. Alltså intranätets stora meny.
2

Grupper

2. Grupper
Här väljer man de grupper som får ta del av mappinnehållet. Minst en av grupperna måste vara förkryssad. Observera att gruppen "Alla" endast är ett gruppnamn och inte betyder alla grupper.