Meny
Index
 

Ansökan om ledighet

 
Ansökan om ledighet
 
 

Hur fungerar ledighetslistan?

När någon söker en ledighet så skickas ett uppdateringsemail till den beslutsfattare som man har valt. Ledighet markeras med ett frågetecken i listan till dess att den är färdigbehandlad. När beslutsfattaren sedan går in på ledighetslistan så kommer längst upp på sidan att visas alla ansökningar i en lista. Beslutsfattaren kan nu antingen godkänna/avslå ledigheten eller delegera den till någon annan beslutsfattare. Om man väljer att godkänna den så kommer ansökan förvandlas till ledighet (utan frågetecken) och i det andra fallet så kommer ansökan försvinna helt.
Den som ansökte kommer att få ett uppdateringsemail om beslutet.
 
 
1

Ansökningsfält

1. Ansökningsfält
Klicka på den rad där ditt namn står samt på det datum som du vill starta din ledighet.
Fyll sedan i dessa fält, d.v.s. vilken period du vill vara ledig. Eventuellt även Vikarie och Ändamål om det krävs.
Som beslutsfattare väljer du den person/chef som är ansvarig för din ledighet.
Avsluta med att klicka på "Ledighetsansökan".