Meny
Index
 

Ärendeämnen

 
Ärendeämnen
 
Här skapar man sina ärendehanteringsämnen. Man kan bygga upp dem i en trädliknande struktur.
 
1

Ärendeämnen

1. Ärendeämnen
Ämnena visas i ett träd. För att skapa ett nytt ärendeämne är det viktigt att man först klickar i detta träd och markerar var det ska placeras. Om det ska vara i roten klickar man på symbolen som ser ut som en bok.
2

Markerat ärendeämne

2. Markerat ärendeämne
Det ärende ämne som man har klickat på visas i detta fält. För att ändra namn, radera, kopiera eller gå till egenskaper måste ett ärendeämne vara markerat.
3

Skapa ärendeämne

3. Skapa ärendeämne
Skriv det nya namnet i textrutan och klicka på knappen för att skapa det. Se till att du först har markerat var det ska ligga innan du klickar på knappen.
4

Ändra namn

4. Ändra namn
Markera ett ärendeämne och klicka på knappen efter att du har ändrat namnet.
5

Egenskaper

5. Egenskaper
När du vill ändra eller lägga till egenskaper för ditt ämne så gör du detta här.
Under Egenskaper lägger man till dynamiska textrutor samt textboxar och bestämmer vilka instanser (faser) som ärenden ska gå igenom.
6

Radera

6. Radera
Markera det ärendeämne som du vill radera och klicka sedan på denna knapp.
7

Kopiera

7. Kopiera
Markera det ärendeämne som du vill radera och klicka sedan på denna knapp.
8

Grupptillhörighet

8. Grupptillhörighet
Här kan du bestämma vilka grupper som ska se detta ärendeämne. Glöm inte att avsluta med "Spara grupper" knappen.
9

Tillbaka

9. Tillbaka
Återvänder till föregående sida.
10

Spara grupper

10. Spara grupper
Sparar de grupper som du har valt att markerat ärendeämne ska kunna se.