Meny
Index
 

Ärendehantering

 
Ärendehantering
 
 

Vad är det här för funktion?

Det kan t.ex. vara ett sätt att ta hand om en felanmälan på ett företag/förening/skola. Ärendet skrivs in av den person som har upptäckt felet därefter behandlas ärendet i de steg man själv väljer för att slutligen återrapporteras till den som skapade det för att sedan arkiveras. Man kan hela tiden följa ärendet och se på vilka instanser det ligger. En av fördelarna är att man får kontroll på de olika ärenden som är på gång och får en bra överblick över läget.
 
 
 
1

Skapa nytt ärende

1. Skapa nytt ärende
Vid klick på denna knapp öppnas ett nytt fönster innehållande ett tomt formulär för ifyllning.
2

Ändra ärende

2. Ändra ärende
Vid klick på denna öppnas ett nytt fönster innehållande ärendet som ska ändras. Observera att man måste ha markerat något ärende i listan för att knappen ska fungera.
Man kan även klicka på ärendets ID-nummer för att komma till redigering.
3

Titel

3. Titel
I denna kolumn visas det första fält som man har valt när man skapade ärendehanteringen. Normalt själva rubriken för ärendet.
4

Sök fält

4. Sök fält
I dessa fält kan man skriva in t.ex. en söktext. Så fort man har skrivit in något så startar sökningen. Se till att du raderar söktexten när du är klar annars kommer den att ligga kvar där nästa gång du besöker sidan och det är inte säkert att du noterar det då.
5

Sökmetod

5. Sökmetod
Klickar man på denna symbol kan man ange hur sökning ska ske. T.ex. om söktexten får finnas i början, i slutet eller i mitten av texten.
6

Prioritet

6. Prioritet
I denna kolumn visas prioriteten på ärendet. Denna kan vara från 1 (högsta prio) till 5 (lägsta prio). Klickar du här kommer du även att sortera ärenden i prioritetsordning.
7

Instans

7. Instans
I denna kolumn visas ärendets aktuella instans. Instansen är den fas som ärendet ligger i. Klickar du i detta fält så kommer alla ärenden att sorteras i instansordning.
8

Ansvarig

8. Ansvarig
Här visas namn på person som för tillfället är ansvarig för ärendet.
9

Rapportör

9. Rapportör
Rapportör är den person som har skapat ärendet och som äger det.
10

Visa allas ärenden

10. Visa allas ärenden
• Ej ikryssad = Då ser du endast de ärenden som du själv har skapat och är ägare till.
• Ikryssad = Nu ser du alla ärenden som finns med i ärendehanteringen. Eftersom varje ärendehantering tillhör en eller flera grupper måste du tillhöra någon av dessa grupper för att kunna se ärendelistan.
11

Visa sista instans

11. Visa sista instans
Eftersom den vanligaste sista instansen brukar vara Arkiv eller något motsvarande, ofta "avslutat ärende", kan man välja att slippa se dessa via denna kryssruta.
12

Markerat ärendehanteringsämne

12. Markerat ärendehanteringsämne
Den ärendehantering som man klickar på markeras med en annan färg.
13

Skrollist

13. Skrollist
Denna används för att fördela utrymme mellan ärendehanteringsämnen och ärenden. Klicka på den och håll musknappen nedtryckt medan du drar den till vänster eller höger.