Meny
Index
 

Forum

 
Forum
 
Ett intranät utan forum är som en semla utan grädde. På denna plats kan man skapa egna forums ämnen eller besvara redan befintliga. Vad är då ett forum? Ja det kan kanske vara en fråga som behöver ventileras där alla bör ha möjlighet att säga sitt innan ett ev. beslut kommer att tas. Det kan även vara diskussioner runt någon speciell produkt eller en ren support avdelning, typ FAQ (Frequently Asked Questions).
 
Längst till vänster visas två flikar med "Senaste inlägg" samt "Ämnen i trädvy". Inläggen redigeras och skapas precis som nyheter med den skillnaden att det inte finns något publiceringsdatum inblandat.
 

Är det samma forum till alla grupper?

Det är samma forumsida till alla grupper men när man skapar ämnen så väljer man vilka grupper som ämnet ska tillhöra. M.a.o. så ser forumsidan olika ut för användare som tillhör olika grupper.
 
 
1

Ordning på ämnen

1. Ordning på ämnen
Dessa flikar visar alla ämnen i trädstruktur eller med senaste inlägg högst upp.
2

Flytta ämne

2. Flytta ämne
Med hjälp av denna knapp kan du flytta valt ämne till valfri plats.
3

Radera ämne

3. Radera ämne
Radering av ämne kan endast ske om ämnet är tomt på inlägg.
4

Editera ämne

4. Editera ämne
Här kan du ändra namn på ämnet eller välja vilka grupper som får ta del av det.
5

Lägg till ämne

5. Lägg till ämne
Klicka här för att lägga till ett ämne. I samband med det så får du välja namn på ämnet samt bestämma vilka grupper som ska ta del av det.
Man kan skapa hierarkiska ämnen som typ trådar om man vill. Markera det ämne som ska vara "förälder" till det nya ämnet och klicka på knappen.
6

Flytta inlägg

6. Flytta inlägg
Markera de inlägg som ska flyttas genom att kryssa för respektive inläggs kryssruta. Använd därefter denna knapp. Välj sedan plats som inläggen ska flyttas till.
7

Radera inlägg

7. Radera inlägg
Markera de inlägg som ska raderas genom att kryssa för respektive inläggs kryssruta. Använd därefter denna knapp.
8

Skriv inlägg

8. Skriv inlägg
Skapar ett nytt inlägg i markerat ämne.
9

Kryssruta för inlägg

9. Kryssruta för inlägg
Används för att markera vilka inlägg som ska flyttas eller raderas. Markera först och därefter flyttning/radering.
10

Senaste överst

10. Senaste överst
Funktion för att sortera inläggen i antingen de senaste överst eller de senare underst.
11

Sökfunktion

11. Sökfunktion
Skriv in din söktext i detta fält. Observera att man även kan bestämma hur filtreringen ska ske. Klicka på den lilla filtersymbolen längst till höger för fler alternativ.
12

Redigera inlägg

12. Redigera inlägg
Används för att redigera inlägget.