Meny
Index
 

Infosidor

 
Infosidor
 
Infosidor är egna sidor som innehåller inlägg liknande de som du hittar på nyhetssidan eller forum. Egentligen kan du använda dem till allt som behöver exploateras på intranätet. T.ex. Dagens matmeny, företag/förening fakta, FAQ:er för er verksamhet, ja praktiskt taget till många specialfunktioner för er egen verksamhet.
 
Infosidorna kan skapas hierakiskt, d.v.s. i trädstruktur om man vill. För att skapa en ny infosida måste någon tidigare infosida vara markerad.
 

Är det samma forum till alla grupper?

Det är samma forumsida till alla grupper men när man skapar ämnen så väljer man vilka grupper som ämnet ska tillhöra. M.a.o. så ser forumsidan olika ut för användare som tillhör olika grupper.
 
 
1

Flytta infosida

1. Flytta infosida
Med hjälp av denna knapp kan du flytta vald infosida till valfri plats.
2

Radera infosida

2. Radera infosida
Radering av infosida kan endast ske om sidan är tomt på inlägg.
3

Editera infosida

3. Editera infosida
Här kan du ändra namn på infosidan eller välja vilka grupper som får ta del av den.
4

Lägg till infosida

4. Lägg till infosida
Klicka här för att lägga till en infosida. I samband med det så får du välja namn på sidan samt bestämma vilka grupper som ska ta del av den.
Man kan skapa hierarkiska sidor som typ trådar om man vill. Markera den sida som ska vara "förälder" till den nya infosidan och klicka på knappen.
5

Flytta inlägg

5. Flytta inlägg
Markera de inlägg som ska flyttas genom att kryssa för respektive inläggs kryssruta. Använd därefter denna knapp. Välj sedan plats som inläggen ska flyttas till.
6

Radera inlägg

6. Radera inlägg
Markera de inlägg som ska raderas genom att kryssa för respektive inläggs kryssruta. Använd därefter denna knapp.
7

Skriv inlägg

7. Skriv inlägg
Skapar ett nytt inlägg i markerad infosida.
8

Flytta upp inlägg

8. Flytta upp inlägg
Flyttar markerat inlägg upp ett steg.
9

Flytta ned inlägg

9. Flytta ned inlägg
Flyttar markerat inlägg ned ett steg.
10

Kryssruta för inlägg

10. Kryssruta för inlägg
Används för att markera vilka inlägg som ska flyttas eller raderas. Markera först och därefter flyttning/radering.
11

Sökfunktion

11. Sökfunktion
Skriv in din söktext i detta fält. Observera att man även kan bestämma hur filtreringen ska ske. Klicka på den lilla filtersymbolen längst till höger för fler alternativ.
12

Redigera inlägg

12. Redigera inlägg
Används för att redigera inlägget.