Meny
Index
 

Nyheter

 
Nyheter
 
 
1

Skapa Nyhet

1. Skapa Nyhet
Med denna knapp kan man skapa en Nyhet.
2

Visa ingress

2. Visa ingress
Om denna är förkryssad så kommer man att se endast en del av Nyheten. För att se hela nyheten måste man klicka på texten "Visa hela Nyheten". Denna kommer då att visas i ett eget popup-fönster.
3

Visa alla Nyheter

3. Visa alla Nyheter
Om denna ej är förkryssad kommer endast de Nyheter att visas där stoppdatumet inte har gått ut.
Kryssar man för den så kommer man att se alla Nyheter som har publicerats.
4

Visa sidinfo

4. Visa sidinfo
Om man vill ändra antalet poster som visas per sida så kryssa för denna för att se Sidinfo.
För att dölja sidinfo-raden så ta bort krysset.
5

Söktext

5. Söktext
Skriv in den text som du vill söka efter och avsluta med Return-tangent. Nu kommer sökning att ske och alla nyheter som innehåller sökordet kommer att visas.
6

Ändra Nyhet

6. Ändra Nyhet
Detta är en länk till att ändra Nyheten. Nyheten kommer att visas i ett popup-fönster för redigering.
 
7

Blädderfält

7. Blädderfält
Blädderfältet visas automatiskt om antalet poster är större än inställt Sidinfo. Med pilarna kan man bläddra mellan sidorna.
8

Sidinfo

8. Sidinfo
Här ställer man in hur många poster som får visas på sidan. Om du väljer 999 i listan så kommer alla poster att visas och ingen bläddring sker. Om denna ej visas så kryssa för Visa sidinfo.