Meny
Index

Välja Ansvarig person

Välja Ansvarig person
 
1

Spara

1. Spara
Vid "Spara" så sparas den person som ansvarig som man har markerat i listan.
2

Tillbaka

2. Tillbaka
Stänger ned Popup-ruta utan att man väljer någon ansvarig.
3

Visa fler ansvariga

3. Visa fler ansvariga
Normalt visas här de namn på ansvariga personer som man har valt i samband med att Superadmin har skapat ärendehanteringen.
Om man kryssar i denna kryssruta så visas namn på alla personer som har tillgång till ärendehanteringen. Markera en av personerna och välj "Spara".