Var är?

 
Var är?
 

Vad är 'Var är?' ?

En funktion där man kan se de personer som tillfälligt har lämnat företaget/föreningen och vill meddela sig var de är, i vilket syfte samt när man beräknar att komma tillbaks igen. Orsaken kan t.ex. vara sjukdom eller tjänsteresa. Även de som har begärt ledighet i ledighetslistan visas. För att skapa ett nytt meddelande så klicka på knappen "SKAPA MEDDELANDE". Om man själv har skapat meddelandet eller har rollen SUPER ADMIN så finns det även denna symbol  vid namnet. Via denna länk kan man ändra sitt meddelande eller radera det om man så vill. Det kan även visas en text "Läs mer...". Detta är en länk för att läsa inskriven meddelandetext. Precis som nyheter så finns det ett utgångs samt tillbaka datum. Under denna period kommer meddelandet att visas. Detta gör det även möjligt att skriva in meddelanden i förväg. När sedan utgångsdatumet har uppnåtts så kommer meddelandet att visas.
 
Under "Mina inställningar\Var är" kan man se alla sina kommande "Var är"-meddelanden som ännu inte har publicerats.
 
 

Kan någon annan anmäla frånvaro?

Javisst, det finns en funktion under Beslutsfattare där SuperAdmin kan bestämma vilka personer som ska kunna inrapportera frånvaro i andras namn via "Var är?".
 
1

Skapa meddelande

1. Skapa meddelande
Klicka på denna knapp för att skapa ditt frånvaromeddelande.
2

Visa lista

2. Visa lista
Här kan man se i listform alla senaste "Var är"-meddelanden inkl. ledighetslistan. Kan användas för att kolla upp tidigare frånvaro.
3

Visa alla idag

3. Visa alla idag
Om denna är ikryssad så ser man även de meddelanden som var tidigare på dagen samt kommande tidpunkter. Om den ej är ikryssad så ser man status just nu.
4

Visa sidinfo

4. Visa sidinfo
Om man vill ändra antalet poster som visas per sida så kryssa för denna för att se Sidinfo.
För att dölja sidinfo-raden så ta bort krysset.
 
5

Blädderfält

5. Blädderfält
Blädderfältet visas automatiskt om antalet poster är större än inställt Sidinfo. Med pilarna kan man bläddra mellan sidorna.
6

Sidinfo

6. Sidinfo
Här ställer man in hur många poster som får visas på sidan. Om du väljer 999 i listan så kommer alla poster att visas och ingen bläddring sker. Om denna ej visas så kryssa för Visa sidinfo.