Meny
Index
 

Webb-frågan

 
Webb-frågan
 

Vad är en Webb-fråga?

För att mäta användarnas åsikter samt att kunna utföra en ev. omröstning så finns denna funktion. Denna skiljer sig väsentligt från andra webb-frågor på nätet då man på detta intranät inte får se resultatet på omröstningen förrän man har svarat på frågan. Svaret man lämnar ingår i statistiken men någon information om vilka som har svarat si eller så sparas ej i databasen. Efter röst är lagd så visas resultatet. Man kan bara lämna en röst per användare. Den som har skapat frågeställningen kan även dynamiskt välja antalet svarsalternativ. Dock bör texterna inte vara alltför långa då layouten blir sämre.
 
Om Webb-frågeställaren inte anger några svarsalternativ så kommer istället en textruta att komma upp där användaren kan skriva sitt svar som blir emailat till frågeställaren anonymt.
 
1

Fråga

1.  Fråga
Den som har tillgång till administrationen av intranätet kan ställa sin fråga här. Även visad bild kan bytas ut.
2

Svars-knappar

2.  Svars-knappar
Antalet svars-knappar är dynamiskt. Tänk bara på att svarsalternativen inte blir alltför lika då det blir svårt för användarna att svara. Om Webb-frågeställaren inte anger några svarsalternativ så kommer istället en textruta att komma upp där användaren kan skriva sitt svar som blir emailat till frågeställaren anonymt.