Funktioner

Intranätet har en mängd av olika funktioner. Alla funktioner kan enkelt kopplas in och ur via er egen Superadmin. Man kan även styra vilka användarroller som ska ha tillgång till funktionerna.


De funktioner som finns i dagsläget är:


Anmälningslistor för typ anmälan till kurser, möten m.m.
Användarlista, visar info om användarna
Bokning av föremål eller t.ex. rum/lokal/släpkärra
Chat, möjlighet till chat eller multi chat med flera användare
Filer, arkiv för alla era gemensamma dokument
Forum, en plats för att diskutera olika ämnen
Gruppindelningar, typ Alla/Personal/Styrelse
Idag, kort info om dagens datum, vem fyller år och namnsdag
Infosidor, info som typ regler m.m.
Inloggade, visar vem som är inloggad just nu
Kalender, händelser i närtid visas också på första sidan
Ledighetslista, bokning av typ semester
Länkar till andra platser
Emailutskick, nå alla användare via email
Nyheter visas på första sidan och har ett bäst före datum
SMS-utskick, nå alla användare via SMS
Var är? Här kan man meddela var man är typ tandläkarbesök
Webb frågan, en möjlighet att få svar på frågor
Ärendehantering, ticket request system, typ felrapporter