Paket för Intranät / Intranet

Vi erbjuder 3 olika paket beroende på er verksamhet. Paketen är Företag, Förening/Förskola/Skola eller Privat.

Företag

Vårt mest populära alternativ som passar de allra flesta företagen. Prisexempel: 25 användare för 500:-/månad.
I detta fall 20:-/användare och månad.

Förening/Förskola/Skola

För icke kommersiellt bruk. Lämpar sig bäst för föreningar av alla slag. Prisexempel: 100 användare för 340:-/månad.
I detta fall 3,40:-/användare och månad.

Privat

Låg årskostnad som kan bli ännu lägre om ni "värvar" fler kunder. Passar t.ex. släkter eller inofficiella föreningar. Prisexempel: Från 400:-/år till 1000:- beroende på värvarantal.